Stilleben og video
for Nasjonalgalleriet

Stilleben, 2016


Forberedelser til oljemaleri:


Hvordan oppdraget ble til:

En vårdag i 2016 ble jeg kontaktet av Nasjonalgalleriet.

De spurte om jeg kunne male et stilleben til bruk i undervisning.

Ungdom skal få lære om hvordan man forbereder et lerret og om hvordan man maler et stilleben, slik de gjorde på 1600-tallet.

Dette skulle filmes på en dag imens jeg la opp maleriet, så jeg måtte forberede godt.

Til forberedelsen kjøpte jeg inn pigmentpulver, linolje, terpentin, blindrammer og lerret, samt maletuber. En måneds tid før filmfotograf skulle komme, startet jeg med å spenne opp, limdrenke og preparere to lerret. På det ene lerretet startet jeg å male motivet opp en ukes tid efter at preperaturen var helt tørr.

Så da dagen kom hvor filmingen skulle skje, hadde jeg et utsnitt av motivet malt allerede.

Jeg hadde også limdrenket et tredje lerret fra før, slik at jeg kunne vise hvordan jeg la preperaturen på lerrettet med palettkniv.

Den fjerde blindrammen og lerrettet lå løst, ikke ennå montert, slik at jeg kunne gjøre dette under filmingen.

Siden jeg hadde alt klart, kunne jeg gå fra det ene til det andre i forberedelsen, slik at det kunne se ut som det var ett lerrett jeg arbeidet med.

Mot slutten la jeg opp de første linjene og formene jeg så fremfor meg på bordet, hvor jeg hadde satt opp frukten, østers og hummer.

Til slutt tok jeg frem mitt påbegynte, tørre maleri, og satte det opp på staffeliet og lasuren ble malt på, slik at man kan se hvordan farvene blir forsterket i kraft og dybde. Motivet får en yttligere romlig virkning.

Senere gjorde jeg mitt første stilleben ferdig, og fotografen viser det til slutt i filmen.

Det andre stillebenet, som jeg begynner på under filmingen, er under arbeid, og vil sluttføres i løpet av 2017.


Les mer her